Mediacje

MEDIACJE
Konflikt jest naturalną częścią życia. Część z nich rozwiązujemy sami, część utyka i rośnie. Mediacje dają wspaniałą przestrzeń do usłyszenia i zobaczenia potrzeb swoich oraz drugiej osoby. Dają narzędzia umożliwiające budowanie wielu strategii w zaspakajaniu tej samej potrzeby zarówno przez nas, jak i drugą osobę. Osoba mediatora – bezstronnego i empatycznego obserwatora, pozwala zbudować zasobną strukturę komunikacyjną, dzięki której dwie strony konfliktu mogą usłyszeć się i zobaczyć oraz wypracować najlepsze rozwiązanie na dany moment.
Dzięki mediacjom osoby pełne napięcia z czasem się rozluźniają, otwierają szeroko oczy ze zdziwienia, bo w końcu zostało nazwane, dostrzeżone i usłyszane coś, co było dla nich tak ważne. To otwiera również przestrzeń i serce by zobaczyć z czym jest druga osoba. Konflikt często uruchamia w nas reakcje obronne z tzw. mózgu gadziego – reakcje walki lub ucieczki, co z kolei prowadzi do tunelowego myślenia i niewidzenia szerszej perspektywy.
Głęboko wierzę, że to co trudne może stać się wspaniałą okazją do wzrostu i wyjściem do nowych jakości życia, jednocześnie z całego serca życzę sobie i Państwu byśmy wzrastali z naturalnej chęci rozwoju, ciekawości Świata i chęci wychodzenia ku więcej.

Serdecznie zapraszam na:
MEDIACJE PAR oraz MEDIACJE RODZINNE

Jak wygląda mediacja?
Najpierw każda ze stron zaproszona jest na premediacje, gdzie opowiada swój punkt widzenia, swoje obiekcje dotyczące mediacji oraz mówi o swoich potrzebach i tym, co dla niej jest ważne. Tu nazywamy uczucia, potrzeby i zaopiekujemy wątpliwości i ewentualne trudne emocje. Jeżeli obie strony wyrażą chęci umawiamy się na mediacje z obecnością wszystkich zainteresowanych. Mediacje są dobrowolne, każda ze stron może w dowolnym momencie wycofać się z dalszego procesu lub poprosić o przerwę. Osoba mediatora jest bezstronna, nieoceniająca i ma za zadanie wspierać proces słyszenia się i budowania zasobnych strategii. Jeżeli z jakichś przyczyn mediator ma wątpliwość co do swojej bezstronności może nie podjąć się mediacji. Za proces odpowiedzialni są wszyscy jego uczestnicy. Komunikaty zaczynamy od Ja, co ułatwia proces komunikacyjny i pozwala uniknąć przerzucania się oskarżeniami, co tak często ma miejsce w konflikcie.
Koszt:
Premediacje – 300 zł (90 minut)
Mediacje – 350 zł (1,5 – 2 godziny)